Židovský cintorín v Nitre

  • Zverejnené v
  • Čítať: 3495 krát

     Denne prejdú okolo neho stovky, ba možno tisíce áut a ľudí. Málokto sa však hlbšie zamyslí nad významom tohto miesta. Čo znamená pre mesto Nitru, pre celú našu krajinu ale i pre židovskú komunitu nielen na Slovensku, ale i na celom svete? Aké kultúrne dedičstvo so sebou nesie?

Svadba Mirky a Mirka

  • Zverejnené v
  • Čítať: 2496 krát

     Niekoľko mesiacov uplynulo odkedy som fotografoval prvú svadbu a objavila sa príležitosť fotografovať ďalšiu. Ďalšia moja skúsenosť so svadobnou fotografiou. Do mojej výbavy, ktorú som staval predovšetkým na fotografovanie krajiny pribudol blesk Canon 580 ex a difúzor. Neodmysliteľné pomôcky svadobného fotografa, za ktorého sa ja ale nepovažujem.