Nitrianske Stonehenge

     Najznámejšiu megalitickú stavbu v juhozápadnom Anglicku pozná azda každý. Ide o stojace kamene usporiadané do niekoľkých  kruhov na ktorých sú priečne umiestnené ďalšie mohutné kamene. Označujeme ju ako stavbu typu henge, ktoré sa vyskytujú len v Británii. No podobné stavby tvorené kruhmy jedného či viacerých radov kameňov nájdeme i na iných miestach najmä v západnej, juhozápadnej a strednej Európe. Ich budovanie môžeme datovať najmä do obdobia neolitu 4000 – 1600 r.p.K., ojedinele až do doby železnej. Účel a spôsob výstavby nie sú doteraz spoľahlivo identifikované. Existujú len dohady, že šlo o svätyne, či objekty súvysiace s atronómiou a s pohybom slnka. Osobitnú skupinu megalitických stavieb tvoria praveké hrobky – mastáby a dolmeny. Kamene usporiadané do štvorca, obdĺžnika alebo kruhu sú prekryté mohutnou kamenou platňou, tak aby sa vo vnútry vytvoril priestor pre uloženie nebožtíka. Známe sú aj menhiry – samostatne stojace kamene.  

     Podľa odborníka francúzkej akadémie vied Charlesa Tanguya Le Rouxa je najvýchodnejším miestom v Európe s výskytom menhirov Holíč na slovenskom Záhorí. Je tomu naozaj tak? Menhiry tam našli pri výstavbe dídliska SNP v roku 1988. V minulosti sa tu nachádzala praveká kruhová svätyňa (rondel) tvorená dvomi priekopami. Pozostávala z 25 kameňov sústredených do dvoch kruhov, pričom nízke a široké kamene „ženské“ striedali vysoké štíhle (mužské). V strede bol hlavný idol – centrálny kameň.

     Tento opis nápadne pripomína rondel nachádzajúci sa nad Nitrou v časti pohoria Tríbeč zvanej Zoborské vrchy na nevýraznom vŕšku - Plieške. Väčšie a menšie kamene sú usporiadané do kruhu s priemerom asi 10 metrov. V strede kruhu sa nachádza idol. Nepredpodkladám, že by nám túto stavbu zanechali neolitické civilizácie. Skôr si myslím, že za túto ešte nie celkom objavenú turistickú atrakciu môžu moderní ľudia. Neviem, čo ich k stavbe viedlo, či už to bola spiritualita, alebo možno túžba vyskúšať si niečo také postaviť, som im za to vďačný. Vytvorili minimálne zaujímavý objekt v krajine, ktorý vyhľadávajú turisti, no stretol som tu už aj zopár fotografov. Objekt „nitrianskeho Stonehenge“ sa dá celkom dobre kompozične využiť. Aj keď rozmery nášho "nitrianskeho Stonehenge" nedosahujú rozmery toho neďaleko Amesbury, jeho výstavba musela pôvodcom dať značnú námahu. A ešte má oproti tomu anglickému originálu ďalšie výhody – napríklad nemusíte platiť vstupné a nemusíte sa na neho pozerať spoza plota.   

http://nitraphoto.blogspot.co.at/2015/01/nitriansky-stonehenge.html